• Žemaitijos aukštumos nuo Šatrijos piliakalnio. Vaizdas Varnių link. 1960 m.

  0 image
 • Telšių sinagoga, XIX a.

  0 image
 • Telšių bernardinų vienuolyno mokykla, XX a. pr.

  0 image
 • Miesto gaisrininkai ir bernardinų vienuolyno mūrai XX a. pirmoji pusė

  0 image
 • Klumpininkai turguje, XX a. pr.

  0 image
 • Kęstučio g., XX a. pirmoji pusė

  0 image
 • Amatų mokykla. XX a. 4 deš.

  0 image
 • Paštas. XX a. pr.

  0 image
 • Masčio ežeras anuomet

  0 image
 • Telšių miesto turgavietė anuomet, dabar turgaus aikštė

  0 image
 • Respublikos gatvė anuomet

  0 image
 • Telšių miestas ir masčio ežeras anuomet

  0 image